Sherbime financiare Durres

Sherbime Profesionale Data: 07/10/2020 09:10 Post Id: 230981

5,000 Leke


extra info
Pagesa 5,000 Leke
Qyteti - Zona Durres - Qender
Adresa Rruga Egnatia, Durres, Albania
Lexime 114

Ju ofrojme keto sherbime financiare:

Mbajtjen e llogarive te biznesit tuaj dhe librave te kontabilitetit, bazuar ne Standartet Kombetare te Kontabilitetit (Kontabiliteti i informatizuar).

Regjistrimi i Faturave Tatimore te Shitjes,Blerjes
Regjistrimi i Bankave
Regjistrimi i Arkes
Regjistrim i Magazines
Bisnes i vogel pa Tvsh
Bisnes i vogel me Tvsh

Deklarime mujore ne sistemin tatimor :

1. Faturave te blerjes dhe faturave shitjes
2. Formularit te Tvsh
3.Listpagesa +sigurime shoq dhe shendetsore &Tap
4.Tatimit ne burim (qera )
5.Inventar te mallit
6. Pasqyrat financiare "Bilanc kontabel dhe Pasqyra e te ardhurave dhe Shpenzimeve
Hartimin e dosjeve personale per cdo punemarres (Libreze pune, Libreze Sigurimesh, kontrate pune etj.)
7.Sherbime te ndryshme per individ & biznes tek www.e-albania.al