Ofrojme sherbime kontabiliteti me cmime me te uleta ne treg,Tirane. Tirane

Sherbime Profesionale Data: 29/12/2016 22:49 Post Id: 7770


Pagesa Me Marreveshje
Qyteti - Zona Tirane -
Adresa Arkitekt Sinani
Lexime 1723

Per te gjitha bizneset e vogla,te mesme dhe te medha ofrojme sherbime te kontabilitetit me cmime me konkurruese ne treg!

▪Mbajtja e llogarive kontabel dhe deklarimi i detyrimeve tatimore per cdo subjekt bazuar ne SKK
▪Deklarimi i Librave te Blerjes dhe Librave te Shitjes
▪Deklarimi i TVSH-se
▪Deklarimi I Kontributeve te Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetesore.
▪Deklarimi dhe largimi i punonjesve
▪Deklarimi I Tatimit Fitimit dhe tatimit ne burim
▪Hartimi i Pasqyrave Financiare dhe mbyllja e Bilancit Kontabel

Zyre Kontabiliteti,
email: florian.sado@hotmail.com
cell: /