Zhvillim Detyrash Kursi Ne Lendet Programim Java Dhe Web Tirane

Pershendetje!

Permes ketij njoftimi, ju informojme mbi mundesine e zhvillimit te detyrave te kursit apo projekteve te ndryshme ne lendet:

1. Programim JAVA
2. Programim WEB
3. Projektim DATABASE


Detyrat/Projektet do te realizohen ne baze te kerkesave tuaja, nga Ing. Jona Borishi, diplomuar ne Inxhinieri Informatike, prane Universitetit Politeknik te Tiranes, me nje eksperience pune 3-vjecare ne fushen e programimit JAVA.

Zhvillimi i detyres/projektit perfshin krijimin e nje programi funksional, te ekzekutueshem. Kodi do te permbaje komente te shumta per te sqaruar cdo pjese te tij.

Ne perfundim te detyres, do te realizohet nje seance 90-120 minuta, per te dhene shpjegime te hollesishme dhe per t'ju pergjigjur pyetjeve te studentit.

Per detaje te metejshme, kontaktoni ne adresen elektronike: jona.borishi@gmail.com ose ne nr. cel. [/b]

Ju faleminderit!

[b]*Shenim : Tarifat ndryshojne ne varesi te kerkesave te detyres apo projektit.

Njoftime te Ngjashme