Menaxher Mirembajtje Tirane

Oferta - Njoftime Pune Data: 13/05/2020 15:11


Pagesa Me Marreveshje
Pozicioni Menaxher Mirembajtje
Arsimi Gjimnaz
Mosha E Pa Percaktuar
Qyteti - Zona Tirane - Kodra e Diellit
Adresa Rruga Kodra e Diellit, Tirana, Albania
Lexime 934

Menaxher Mirembajtje

Pershkrim i pergjithshem

Menaxheri i Mirembajtjes do te jete pergjegjes per mirembajtjen e njesive te banimit, ambjenteve publike, ambjenteve ne bashkepronesi, strukturave dhe sistemeve te instaluara sipas rregullave dhe standardeve te kompanise.

Detyrat dhe Pergjegjesite

Planifikon planin e punes se ekipit dhe supervizon zbatimin e tij.
Regjistron te dhenat e inspektimeve ne librin e kontrolleve per te gjitha inspektimet e realizuara dhe raporton me raporte te Eprori.
Realizon ruajtjen e te dhenave elektronike dhe fizike sipas procedurave te kompanise.
Inspekton njesite e banimit dhe realizon riparimet e nevojshme.
Harton listat per furnizimin me materiale.
Realizon kontroll te inventareve sipas procedurave te kompanise.
Monitoron dhe kontrollon sistemet mbrojtjes nga zjarri.
Kontrollon mirembajtjen e fasadave.
Inspekton strukturat mekanike & elektrike si edhe kaldajat, sistemet e ventilimit dhe pompave qe te funksionojne sipas parametrave te percaktuara.
Pergatit rregulloren e Sigurimit Teknik, kontrollon zbatimin e saj.
Miremban dhe riparon ambjentet e brendshme te ndertimit.
Miremban pajisjet elektroshtepiake te ambjenteve te dhena me qera.
Inspekton dhe kujdeset per mbarevajtjen e garazhdeve.
Pergatit raportet e aktiviteteve qe zhvillon kompania per banoret e rezidencave.
Inspekton mirembajtjen e kunetave dhe kanalizimeve.
Realizon vleresimin e performances per stafin ne varesi dhe zhvillon trajnimin e tyre. Ne baze te rezultatit te performances jep vleresimet monetare per stafin apo masat disiplinore.

Kualifikimet dhe Aftesite

Te kete perfunduar studimet ne Fakultetin e Inxhinierise se Ndertimit.
Te kete eksperience pune te meparshme si Menaxher ne fushen e ndertimit ose ne ate te mirembajtjes.
Te zotroje shume mire "Paketen Office’’.
Te kete njohuri mbi sistemet elektrike, hidraulike, mekanike,etj.
Te kete njohuri mbi procedurat e inspektimit dhe sigurise ne vendin e punes.
Te kete aftesi shume te mira komunikuese me koleget, stafin dhe klientet.
Te jete i afte te organizoje punen ne menyre individuale dhe ne grup.

Aplikantet e interesuar mund te dergojne CV-te e tyre deri me date 30.05.2020 ne adresen email: hr@kodraediellit.com
Afati i fundit i aplikimit: 30/05/2020 09:51