Super Oferte - Kurs per 'Specialit Finance ' Tirane

Oferta Kurse Profesionale Data: 24/09/2019 21:12

10,000 Leke

  • Super Oferte - Kurs per 'Specialit Finance '
  • Super Oferte - Kurs per 'Specialit Finance '
  • Super Oferte - Kurs per 'Specialit Finance '


Pagesa 10,000 Leke
Qyteti - Zona Tirane - Sheshi Shkenderbej/Myslym Shyri
Adresa Sheshi Wilson, Shkolla Edit Durham
Lexime 261

FINANCA 5 + DEKLARIMET TATIMORE E-FILING + KONTABILITETI PRAKTIK

1-DEKLARIMET TATIMORE E-FILING + KONTABILITET PRAKTIK

√ • Praktika e Punes eshte me dokumenta reale te subjekteve, dhe me temat kryesore:

A).

Mbajtje kontabiliteti
• Perpunimi i Faturave te Blerjeve dhe Faturave te Shitjeve.
• Pergatitja dhe deklarimi i Librave te Blerjeve dhe te Shitjeve.
• Pergatitja dhe deklarimi i formularit (FDP-se) te TVSH-se,
• Pergatitja dhe deklarimi i formularit te (FDP-te) te Sig. Shoq. dhe TAP
• Pergatitja e Pasqyrave Financiare mujore dhe vjetore dhe deklarimi (bilanci vjetor).
• Perpunimi i dokumentacionit per perllogaritjen e Tatimit mbi Fitimin.
• Dokumentacionin e plote per personelin ne perputhje me formatet e kerkuara.
• Konsulence financiare etj .
MBYLLJE BILANCESH VJETORE MUJORE BIZNESE I MADH
MBYLLJE BILANCESH VJETORE MUJORE BIZNESE I VOGEL ME TVSH
MBYLLJE BILANCESH VJETORE MUJORE BIZNESE I VOGEL

B). FINANCA 5 + KONTABILITETI PRAKTIK

Kurs Profesionale - Financa 5 & Alpha

✓Kursi eshte praktike dhe zhvillohet ne 3 profile subjekti.

• Subjekt Tregtar
• Subjekt Sherbimi
• Subjekt Prodhimi & Kosto

√ • Praktika e Punes eshte me dokumenta reale te subjekteve, dhe me temat kryesore:

1-Akt themelimi
2-Hua Bankare
3-Blerje & shitje
4-Arka & Banka
5-Inventari
6-Libri i madh
7-Shtimin & largimin e Ortakeve nga Subjekti
8-Bilanci i konsoliduar
9-Pasq .Amortizimit
10-Pasq. Tardhurave dhe shpenzimeve
11-Pasq. Bilancit kontabel
12-Pasq. Cash-Flow
13-Pasq. Kapitalit
14-Auditimi i pasqyrave financiare dhe zbulimi i mashtrimit kontabel
15-Ligjeslacioni "Ekonomiko-Juridik" & "SKK"
16-Etj.

√ Niveli nr 1
• Kohezgjatja: 20 Ore ne Total
•Kosto Totale: 10,000 Leke

Natyra e Subjekteve qe do jete pjese e praktikes eshte.

-1- Sherbim

√ Niveli nr 2
Kohezgjatja: 30 Ore ne total
Kosto Totale: 15,000 Leke

Natyra e Subjekteve qe do jete pjese e praktikes eshte.

-1- Sherbim
-2- Tregti

√ Niveli nr 3
• Kohezgjatja: 40 Ore ne Total
Kosto Totale: 20,000 Leke.

Natyra e Subjekteve qe do jete pjese e praktikes eshte.

1- Sherbim
2- Tregeti
3- Prodhim
4- Perpunim

Ne fund te trajnimit ju pajisim me certifikate per kualifikimin e mare.

Nr kontakti:
e-mail: studio.ekspertkontabel@gmail.com