Trajnime 3 ditore nga 2 Ore "Deklarimet Tatimore E-FILING" Tirane

Oferta Kurse Profesionale Data: 09/09/2019 07:30

4,000 Leke


Pagesa 4,000 Leke
Qyteti - Zona Tirane - Komuna e parisit/Stadiumi Dinamo
Adresa Sheshi Wilson Shkolla Edit Durham
Lexime 99

***SUPER OFERT PER KURS***
KONTABILITETI FISKAL E-FILING + FINANCA 5

1- Mbajtja e llogarive kontabel
2- Kalkulimi i Borderose dhe Procesimi i Pagave
3- Kalkulimi i TVSHse, raportimi ne E-Filing i TVSH-se,
4- Tatimi ne burim, Tatim Fitimi.
5- Planifikim & keshillim per taksat
6- Pergatitja e Pasqyrave Financiare
7- Regjistrimi dhe largimi ne sistem i punonjesve
8- Dokumentacion punonjesi per Zyren e Punes
9- Konsulence per kodin e punes
10- Raporte & konsulence manaxheriale
11- Konsulence Fiskale & Financiare
12- Pasqyrat Financiare

✓ Kohezgjatja: 3 Dite nga 2 ore ne dite = 6 Ore
✓ Kosto Totale = 4,000 ALL

Ne fund te trajnimit ju pajisim me certifikate per kualifikimin e mare.

Nr kontakti:
e-mail: studio.ekspertkontabel@gmail.com