Kontabiliste - Ekonomiste Tirane

Sherbime Profesionale Data: 04/02/2020 23:56


Pagesa Me Marreveshje
Qyteti - Zona Tirane - 21 Dhjetori/Rruga e Kavajes
Adresa Rruga e Kavajes, Tirana, Albania
Lexime 101

Ofroj sherbime kontabiliteti si me poshte:

Mbajtje kontabiliteti ne program
Deklarimet mujore te:
Liber shitje dhe Blerje,
TVSH
Sigurime shoqerore, Tatim ne burim
Mbyllje pasqyra financiare (bilanci, te ardhura - shpenzime) etj.

Nese jeni te interesuar, ju lutem telefononi ne numrin .

Ju faleminderit