PRIMIS LAW, TAX AND STRATEGIC PLANNING Tirane

Sherbime Profesionale Data: 11/05/2020 11:20 Post Id: 42779


extra info
Pagesa Me Marreveshje
Qyteti - Zona Tirane - Sheshi Shkenderbej/Myslym Shyri
Adresa Shetitorja Murat Toptani, Tirana, Albania
Lexime 1242

Primis, zoteron aftesite dhe eksperiencen e duhur per t'i garantuar klientit konsulence dhe perfaqesim ligjor profesional perpara organeve te administrates publike, gjykatave dhe tribunaleve te arbitrazhit.
Primis ka bere te tijin pervojen shumevjecare te profesionisteve, te cilet ne karrieren e tyre e kane te ezauruar gjithe spektrin e ceshtjeve mbi pasurite e paluajtshme si:
 Vleresim i Pasurive te Paluajtshme;
 Keshillim mbi Fushat e Investimit;
 Keshillim mbi Transaksionet;
 Ndjekja e procedurave prane Agjencise se Trajtimit te Pronave;
 Regjistrimi dhe pergatitja e dokumentacionit prane ZVRPP.

Trajtimi i ceshtjeve ligjore ne fushen e infrastruktures perben nje shkolle ne vetvete dhe kjo nenkupton qe keshillat jane te fokusuara dhe komplekse. Disa prej ceshtjeve ne te cilat japim konsulence ligjore perfshijne por nuk kufizohen ne: Krijimin dhe zhvillimin e ndertimeve, Kontratat e Sipermarrjes, Investimet, Licencat dhe lejet ne fushen e infrastruktures, etj.
Primis keshillon dhe per:
 Administrimin, blerjen, shitjen, dhenien me qira e pasurive te paluajtshme, dhe te aseteve te tjera te ngjashme, vepra civile, tregtare, industriale qofte keto private ose publike;
 Konsulence per projektimin, ndertimin, rikonstruksionin, permiresimin e pasurive te paluajtshme, konsulence strategjike ne investimet imobiliare si dhe studime e kerkime ne sektorin imobiliar;
 Blerjen, ndertimin, shitjen dhe ndermjetesimin per to te ndertesave te perfunduara dhe te paperfunduara per perdorim banimi ose jo.